Kontakt

sídlo spoločnosti

Manisy, s.r.o.
L. Novomeského 19
902 01 Pezinok

korešpondečná adrea

Manisy, s.r.o.
Bratislavská 124
902 01 Pezinok

IČO:45 699 119

DIČ: 2023111596

Tel.: +421 905 387 158       

E-mail: manisy@manisy.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Marian Kováč